Tel :(852)24216655
Instagram
新浪微博
FaceBook
Youtube

莊思敏jacquelinX蝸牛補濕水凝面膜早前藝人莊思敏都有用過我地既Mask House蝸牛補濕水凝面膜!
仲講到:「零晨收工回家後,沒時間睡。。那就好好敷個mask 好了。。。已經沒睡覺31小時,好彩皮膚看不出來。。。」
無訓31個鐘都睇唔出,真係好勁啊!